Processapparater

SIRRA konstruerar processapparater så som stripprar och skrubbrar, små klarnare samt olika slags reaktorer. De huvudsakliga materialen är svetsbara polymerer, men också rostfritt och syrafast stål används. Fördelen med polymerer är förutom ett rimligt pris deras utmärkta kemiska resistens. Apparaterna konstrueras skräddarsydda enligt kundens behov och användningsändamål. Nedan visas några exempel på apparater som SIRRA byggt.

Pilotanläggningar

Med apparaternas hjälp kan man föra en processidé närmare industriell tillämpning än vad som är möjligt med laboratorieglasvaror. SIRRA:s apparater byggs på ungefär samma sätt som fullskaliga processanläggningar, varför man får med t.ex processessens dynamik, kapacitet, kristallstorlek och -former, inkrustbildning mfl. faktorer som inte kommer till synes med laboratorieglasvaror. För klarningsundersökningar kan man bygga genomskinlig apparatur, med vilken man kan följa med förloppet på ett annat sätt än i industriella anläggningar, och ta prover på olika djup. Nedan visas anläggningar för strippning och absorption. Dessa används inom forskning för avlägsnande av ammoniak ur biobränslen.

Miljöskydd

Processapparater kan också användas för miljövårdssyften, såsom rening av gasströmmar eller klarning av mindre avfallsvattenmängder. Små utsläppsställen, såsom ventilationsrör i syra- och ammoniaktankar, gaser som frigörs ur små processer eller vid rengöring eller sterilisering av utrustning, fabriksavlopps- eller laboratoriegaser mm. kan ibland förorsaka huvudbry för verksamhetsidkaren. Det kan uppstå skadliga avfallsvatten, vilkas mängder dock inte är så stora att anskaffning av en stor reningsanläggning känns motiverad. SIRRA kan i många fall leverera en apparat med ett rimligt förhållande mellan priset och storleken på den ström som ska renas. Detta möjliggörs av de fördelaktiga och kemiskt hållbara polymermaterialen, i kombination med SIRRA:s tillverkningssteknik. Ta kontakt, så kan vi diskutera konfidentiellt om kemi och lämplig apparatlösning.

Undervisning

Apparater har också levererats för undervisningsändamål. Nedan visas en flerfunktionell bioreaktor och en uppsättning för värmeväxlare (rör- och skivvärmeväxlare).

Material

Industriplaster

Apparaterna konstrueras i huvudsak i svetsbara polymerer, såsom polypropylen (PP), polyetylen (PE), polyvinylklorid (PVC) m.fl material. I specialfall kan användas polyvinylidendifluorid (PVDF) eller icke svetsbar teflon. Dessa polymerer uppvisar en utomordentlig kemisk resistens, och temperaturbeständigheten sträcker sig med lämpligt materialval från -40 oC till +140 oC. Med teflon kan man komma till ännu högre temperaturer, men användningen av detta material begränsas av att det inte går att svetsa. Om man behöver en reaktor som tillåter att man visuellt kan följa med händelseförloppet, kan man använda genomskinlig PVC, akrylat eller polykarbonat. Ibland används glas i kombination med polymererna.

Stål

Vi tillverkar också apparater av syrafast och rostfritt stål. Grundregeln är rätt material på rätt plats. Vid högre tryck och temperatur samt mekanisk belastning är stål ofta det enda tänkbara materialet. Typiska användningsändamål är kolonner, omrörare, stöd- och upphängningsbalkar, maskineri mm. För apparater i pilotskala är TIG den mesta använda svetsmetoden, men också andra används

Referenser

 År Kund Apparat Ämne Användning
2023 Afly SkrubberHCL Miljöskydd
2023 Välinge Innovation Ab Skrubber Titandioxid Miljöskydd
2023Atria/Suomen Teollisuuskylmä Skrubber Ammoniak Säkerhet
2022Viking Malt/Adven Skrubber och scistern Ammoniak Säkerhet
2022Fiskarsin kiertotalous Oy Skrubber Ammoniak Miljöskydd
2022Fiskarsin kiertotalous Oy Produkttank Ammoniumsulfat Produktion
2021Sooma Oy Reaktor Gel Produktion
2021Nordtreat Oy Reaktor Träskyddsämne Produktion
2021Fazer Lappeenranta/Suomen Teollisuuskylmä Skrubber Ammoniak Säkerhet
2021Fazer Lahti/Suomen Teollisuuskylmä Skrubber Ammoniak Säkerhet
2020Fazer Vantaa /Suomen Teollisuuskylmä Skrubber Ammoniak Säkerhet
2020Fazer Vantaa /Suomen Teollisuuskylmä Skrubber Ammoniak Säkerhet
2019Inex/Adven Skrubber med tank Ammoniak Säkerhet
2019Inex/Adven Skrubber Ammoniak Säkerhet
2019Valmet Skrubber Gaser Forskning
2019SciTech-Sevice Oy Reaktor Ozon Forskning
2018Vantaan Energia Filteranläggning Kanalvatten Miljöskydd
2018Pöyry Finland Oyj Gasprovtagningstank Gaser Analys
2017Sooma Oy Reaktor Gel Produktion
2017HK Scan/Adven Skrubber Ammoniak Säkerhet
2015ABB Rör och tanksystem, demoanläggning Vatten Utställning
2014Nextrom Oy Skrubber HF-avgaser Miljöskydd
2014Stadin Ammattiopisto Bioreaktor Mikrober Undervisning
2014Stadin Ammattiopisto Värmeväxlaranläggning Vatten Undervisning
2014Ductor Oy Strippningsanläggning pilot Ammoniak Forskning
2014Ductor Oy Strippningsanl. dragskåp Ammoniak Forskning
2014MTT (Luke) Strippningsanläggning pilot Ammoniak Forskning
2012Lulekraft Ab Skrubber Saltsyraånga Miljöskydd
2010Metso (Valmet) Strippningsanläggning pilot H2S Forskning & utveckling