Laitteet

SIRRA:n valmistaa prosessilaitteita, kuten stripperetä ja kaasupesureita, pieniä selkeyttimiä ja erilaisia reaktoreita. Pääasiallisina materiaaleina ovat hitsattavat polymeerit, mutta käytetään myös ruostumatonta ja haponkestävää terästä. Polymeerien etuna on kohtuullisen hinnan lisäksi erinomainen kemiallinen kestävyys. Valmistamme laitteet räätälityönä asiakkaan tarpeiden ja käyttötarkoituksen mukaan. Alla olevissa kuvissa on muutamia esimerkkejä SIRRAn rakentamista laitteista

Pilot-laitokset

Laitteiden avulla uusi prosessi-idea voidaan viedä lähemmäksi teollista sovellusta kuin mikä on mahdollista laboratoriolasitavaralla. SIRRA:n laitteet rakennetaan samankaltaisiksi kuin täyden mittakaavan prosessilaitteet, minkä ansiosta mukaan tulee esim. prosessin dynamiikka, kapasitteetti, kidekoko ja –muodot, likaantuminen ym. seikkoja jotka eivät tule näkyviin tavanomaisilla laboratoriovälineillä. Selkeytystutkimuksia varten voidaan rakentaa läpinäkyviä laitteita, joissa tapahtumaa voidaan seurata toisella tavalla kuin teollisuuslaitteissa, ja ottaa näytteitä eri syvyyksistä. Alla olevissa kuvissa on strippaus- ja absorptiolaitoksia, joita käytetään biopolttoaineiden tutkimuksessa ammoniakin poistamiseen.

Ympäristönsuojelu

Pieniä prosessilaitteita voidaan myös käyttää ympäristönsuojelutarkoituksiin, kuten pienten kaasuvirtojen puhdistamiseen tai pienten jätevesimäärien selkeyttämiseen. Pienet päästökohteet, kuten happo- ja ammoniakkisäiliöiden huohotinputket, pienistä prosesseista tai laitepuhdistuksessa tai –sterilisoinnissa vapautuvat kaasut, tehdasviemäri- tai laboratoriokaasut ym. voivat huolestuttaa toiminnan harjoittajaa. Toiminnasta voi syntyä haitallisia jätevesiä, joiden määrät eivät kuitenkaan ole niin suuria, että mittavan puhdistuslaitteiston hankinta tuntuisi perustellulta. SIRRA voi monessa tapauksessa toimittaa laitteen, jonka kustannus on järkevässä suhteessa puhdistettavan virran suuruuteen. Tämän mahdollistaa edulliset ja kemiallisesti kestävät polymeerimateriaalit yhdistettynä SIRRA:n valmistustekniikkaan. Ota yhteyttä, niin voimme keskustella luottamuksellisesti kohteen kemiasta ja siihen sopivasta laiteratkaisusta.

Opetus

Laitteita on myös toimitettu opetustarkoituksiin. Alla on kuva monitoimisesta bioreaktorista ja lämmönvaihdinjärjestelmästä (putki- ja levylämmönvaihdin).

Materiaalit

Teollisuusmuovit

Laitteet rakennetaan pääasiassa hitsattavista muoveista, kuten polypropyleeni (PP), polyeteeni (PE), polyvinyyliklordista (PVC) ym materiaaleja. Erityistapauksissa voidaan käyttää polyvinyylideenidifluoridia (PVDF) tai ei-hitsattavaa teflonia. Näillä polymeereillä on erinomainen kemiallinen kestävyys, ja lämpötilan kesto ulottuu sopivalla materiaalivalinnalla aina -40 oC:sta +140 oC:een. Teflonilla voidaan päästä vielä korkeampiin lämpötiloihin, joskin tämän materiaalin käyttöä rajoittaa se, ettei sitä voi hitsata. Jos tarvitaan reaktoria, jossa voidaan silmin seurata tapahtumaa, voidaan käyttää läpinäkyvää PVC:tä, akrylaattia tai polykarbonaattia. Voidaan myös käyttää lasia yhdessä polymeerien kanssa.

Teräs

Valmistamme myös laitteita haponkestävästä ja ruostumattomasta teräksestä. Perussääntö on että oikea materiaali oikeaan paikkaan. Kohotetussa paineessa ja korkeissa lämpötiloissa sekä mekaanisessa kuormituksessa teräs on usein ainoa soveltuva materiaali. Käyttökohteet ovat kolonnit, sekoittimet, tuki- ja nostopalkit, koneistukset jne. Pilot-mittakaavaan laitteissa TIG on eniten käytetty hitsausmenetelmä, mutta myös muita menetelmiä käytetään.

  • Osuma.fi

Esimerkkejä SIRRAN toimittamista laitteista

Referenssit

Vuosi Toimitus Aineet Tarkoitus Tilaaja
2018 Kaasunäytesammio Hajukaasuja Analyysi Pöyry Finland Oyj
2017 Reaktori Geeli Tuotanto Sooma Oy/ Aaltoyliopisto
2017 Kaasupesuri Ammoniakki Ympäristönsuojelu Adven Oy/HKScan
2015 Putkisto ja säiliöt prosessi-instrumenttien demonstraatiokaappiin Vesi Näyttely
2014 Kaasupesuri HF poistokaasuja Ympäristönsuojelu Nextrom Oy
2014 Bioreaktori Biologiset aineet Opetus Stadin ammattiopisto
2014 Lämmönvaihdin, putki- ja levy- Vesi Opetus Stadin ammattiopisto
2014 Strippaus- ja  talteenottolaitos, pilot mittakaava Ammoniakki Tutkimus Ductor Oy
2013 Pieni strippaus- ja talteenottolaitteisto, vetokaappikokoa Ammoniakki Tutkimus Ductor Oy
2012 Strippaus- ja absorptiolaitos, pilot Ammoniakki Tutkimus MTT  (LUKE)
2012 Pesuri ja tipanerotin Suolahappohöyry Ympäristönsuojelu Lulekraft Ab