Tutkimus ja kehitys

Laboratoriosta tehdasmittakaavaiseen prosessiin on pitkä askel, ja useimmiten jotakin ideaa halutaan kokeilla enemmän tehdaskaltaisilla laitteilla kuin mitä laboratorion lasitavaralla on mahdollista. Uuteen ideaan liittyy usein myös paljon epävarmuutta sen onnistumisesta, eikä siihen olla välttämättä valmiita satsaamaan suuria rahasummia. SIRRA:n valmistamilla laitteilla voidaan suunniteltua prosessia koeajaa pienin kustannuksin ennen siirtymistä isompiin laitteisiin. SIRRA:n toimintatapaan kuuluu myös jatkuva vuorovaikutus: jos kokeilun aikana ilmenee muutostarpeita, muutoksia voidaan tehdä usein jo koesarjan aikana. Joskus halutaan tehdä kokeita suoraan tehtaan prosessivirroista, jolloin työ on tehtävä paikan päällä. Tällaisissa tilanteissa pienet tutkimustarkoitukseen soveltuvat prosessilaitteet ovat hyvä valinta.

Tutkimusprojekteissa SIRRA:n oma henkilökunta voi ajaa laitteita itse, joko omissa tiloissaan tai kenttätyönä esim. jollakin tehtaalla.Tutkimusprojekteja voidaan myös tehdä yhdessä toimeksiantajan kanssa, tai tämä voi tehdä sen kokonaan itse SIRRA:n rakentamilla laitteilla. SIRRA voi huolehtia analyyseistä, joko omasta toimesta tai yhteistyökumppaneiden kanssa.

Selluteollisuuteen liittyvä tutkimus- ja konsulttityö

Oy SIRRA Ab juontaa juurensa selluteollisuuden tutkimuksesta. Yrityksen toimiala on muotoutunut pitkäaikaisen kokemuksen perusteella erityisesti sellutehtaan kemikaalikiertoon liittyen. Yrittäjän tausta on kuvattu seuraavalla sivulla. SIRRA on erikoistunut käytännönläheiseen ja hyötykeskeiseen kehitystyöhön. Tavallisia työalueita ovat:

  • Vierasaineiden poistaminen, kuten kalium ja kloori
  • Natrium- ja rikkitaseet
  • Kemikaalien säästöt
  • Suolojen päästöt ympäristöön
  • Haihduttamon ym. laitteiden likaantuminen
  • Suovan hallinta

Kehityshankkeilla pyritään useimmiten ostokemikaalien säästöihin, kustannustehokkuuden kohentamiseen, prosessiongelmien tai ympäristöpäästöjen vähentämiseen. Usein taustalla on viranomaismääräys, joka joko on annettu tai odotetaan olevan tulossa. Esimerkkeinä voidaan mainita NOx-päästöt ja mahdolliset tulevat rajoitukset soodakattilan lentotuhkan ja klooridioksidilaitoksen jätehapon liuottamiselle tehtaan jäteveteen.

Sellutehdastutkimuksia: Mikroskooppi kuva suovasta osittain polarisoidussa valossa.

Natriumsulfaattikiteitä pilot kiteyttimessä tehdyn puhdistuksen jälke

Sellua

Saostumanäyte massalinjasta

Ongelmatilanteet

Selluteollisuudessa, kuten muussakin kemiallisessa teollisuudessa, esiintyy aika-ajoin ongelmatilanteita tai prosessihäiriöitä. Laitteisiin syntyy kerrostumia, suodattimet likaantuvat tai putket tukkeutuvat. Yrittäjä Kurt Sirén on osallistunut tällaisten ongelmien selvittämiseen vuodesta 1985 lähtien.

Esimerkkejä kehitysprojekteista

Laitteisto ja selkeytystutkimus tehtaalla.

Selkeytyslaitteisto lämmityksellä ja näytteenottohanoilla.

Kehitysprojekti sellutehtaan jätevirtojen minimoimiseen

Laitteisto käytössä tehtaalla

Koelaitteisto, materiaali läpinäkyvä PVC

Syöttösäiliö.