Processapparater för miljöskydd och forskning

Oy SIRRA Ab är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom kemibranschen.
Vi tillverkar också småskalig processutrustning för:

  • processforskning och -utveckling
  • miljöskydd
  • småskalig produktion
  • undervisning

Vi utvecklar nya kemiska processer, förbättrar gamla, löser processproblem och utför försökskörningar med pilotanläggningar vi bygger.

Vi levererar apparater till såväl industri och forskningsinrättningar som privatpersoner.


Har du problem med din process? Är utbytet dåligt? Får du inkruster på värmeytorna eller stockas dina filter och rör? Har du en bra idé, men du tvekar med att föra den framåt, i rädsla för att den kan bli dyr för företaget och satsningen kan misslyckas?

Puttrar det skadliga gaser ur din cistern? Är du en privatperson som skulle behöva en apparat för att minska miljöutsläpp eller för att producera någonting?

Ring eller skicka e-post. Vi kan fundera tillsammans om vi hittar någon bra lösning.