Processapparater

SIRRA konstruerar processapparater så som stripprar och skrubbrar, små klarnare samt olika slags reaktorer. De huvudsakliga materialen är svetsbara polymerer, men också rostfritt och syrafast stål används. Fördelen med polymerer är förutom ett rimligt pris deras utmärkta kemiska resistens. Apparaterna konstrueras skräddarsydda enligt kundens behov och användningsändamål. Nedan visas några exempel på apparater som SIRRA byggt.

Pilotanläggningar

Med apparaternas hjälp kan man föra en processidé närmare industriell tillämpning än vad som är möjligt med laboratorieglasvaror. SIRRA:s apparater byggs på ungefär samma sätt som fullskaliga processanläggningar, varför man får med t.ex processessens dynamik, kapacitet, kristallstorlek och -former, inkrustbildning mfl. faktorer som inte kommer till synes med laboratorieglasvaror. För klarningsundersökningar kan man bygga genomskinlig apparatur, med vilken man kan följa med förloppet på ett annat sätt än i industriella anläggningar, och ta prover på olika djup. Nedan visas anläggningar för strippning och absorption. Dessa används inom forskning för avlägsnande av ammoniak ur biobränslen.

Miljöskydd

Processapparater kan också användas för miljövårdssyften, såsom rening av gasströmmar eller klarning av mindre avfallsvattenmängder. Små utsläppsställen, såsom ventilationsrör i syra- och ammoniaktankar, gaser som frigörs ur små processer eller vid rengöring eller sterilisering av utrustning, fabriksavlopps- eller laboratoriegaser mm. kan ibland förorsaka huvudbry för verksamhetsidkaren. Det kan uppstå skadliga avfallsvatten, vilkas mängder dock inte är så stora att anskaffning av en stor reningsanläggning känns motiverad. SIRRA kan i många fall leverera en apparat med ett rimligt förhållande mellan priset och storleken på den ström som ska renas. Detta möjliggörs av de fördelaktiga och kemiskt hållbara polymermaterialen, i kombination med SIRRA:s tillverkningssteknik. Ta kontakt, så kan vi diskutera konfidentiellt om kemi och lämplig apparatlösning.

Undervisning

Apparater har också levererats för undervisningsändamål. Nedan visas en flerfunktionell bioreaktor och en uppsättning för värmeväxlare (rör- och skivvärmeväxlare).

Material

Industriplaster

Apparaterna konstrueras i huvudsak i svetsbara polymerer, såsom polypropylen (PP), polyetylen (PE), polyvinylklorid (PVC) m.fl material. I specialfall kan användas polyvinylidendifluorid (PVDF) eller icke svetsbar teflon. Dessa polymerer uppvisar en utomordentlig kemisk resistens, och temperaturbeständigheten sträcker sig med lämpligt materialval från -40 oC till +140 oC. Med teflon kan man komma till ännu högre temperaturer, men användningen av detta material begränsas av att det inte går att svetsa. Om man behöver en reaktor som tillåter att man visuellt kan följa med händelseförloppet, kan man använda genomskinlig PVC, akrylat eller polykarbonat. Ibland används glas i kombination med polymererna.

Stål

Vi tillverkar också apparater av syrafast och rostfritt stål. Grundregeln är rätt material på rätt plats. Vid högre tryck och temperatur samt mekanisk belastning är stål ofta det enda tänkbara materialet. Typiska användningsändamål är kolonner, omrörare, stöd- och upphängningsbalkar, maskineri mm. För apparater i pilotskala är TIG den mesta använda svetsmetoden, men också andra används

Exempel på apparater som SIRRA levererat

Referenser

År Leverans Ämnen Ändamål Kund
2018 Gasprovtagningstank Icke-kondenserbara gaser Analys Pöyry Finland Oyj
2017 Reaktor Gel Produktion Sooma Oy/ Aaltoyliopisto
2017 Gasskrubber Ammoniak Miljöskydd Adven Oy/HKScan
2015 Rör och tankar för demonstration av processinstrument Vatten Utställning
2014 Gasskrubber HF-avgaser Miljöskydd Nextrom Oy
2014 Bioreaktor Biologisk tillväxt Undervisning Stadin ammattiopisto
2014 Värmeväxlare, rör- och skiv- Vatten Undervisning Stadin ammattiopisto
2014 Pilotanläggning för strippning och absorption Ammoniak Forskning Ductor Oy
2013 Liten strippnings- och absorptionsanläggning, dragskåpstorlek Ammoniak Forskning Ductor Oy
2012 Pilotanläggning för strippning och absorption Ammoniak Forskning MTT  (LUKE)
2012 Gasskrubber Saltsyraångor Miljöskydd Lulekraft Ab